Yoga Friends
Aktualności

Ważna informacja dla uczestników kursu !!!

Drodzy KURSANCI

"Wstęp do yogi"

W tygodniu od 15.06 - 22.06 aby wdrożyć Państwa do regularnej praktyki proszę dołączyć na 2 zajęcia do grup wg. grafiku poziom 0 i 0,1 u dowolnego nauczyciela w naszej szkole.


Będzie to zamknięcie cyklu 18 zajęć przypadających na cały kurs.


Proszę zgłaszać obecność w recepcji, otrzymają Państwo tez skrypt.

.
(w ww tygodniu nie odbywają się już zajęcia wtorek/piątek 19:15 !

W przypadku nieobecności na kursie– możliwość odrobienia zajęć na dowolnej grupie „0” lub „0/I” u prowadzących kurs do dnia 15.07 !

 

ZAPRASZAMY