Yoga Friends
Aktualności

Ważna informacja dla uczestników kursu !!!

Ważna informacja dla uczestników kursu !!!

Drodzy KURSANCI

"Wstęp do yogi"


W tygodniu od 11.06 - 17.06 aby wdrożyć Państwa do regularnej praktyki proszę dołączyć na 2 zajęcia do grup wg. grafiku poziom 0 i 0,1 u dowolnego nauczyciela w naszej szkole.

Będzie to zamknięcie cyklu 18 zajęć przypadających na cały kurs. Proszę zgłaszać obecność w recepcji, otrzymają Państwo tez skrypt.


(w ww tygodniu NIE odbywają się już zajęcia wtorek/piątek 19:15 !


W przypadku nieobecności na kursie– możliwość odrobienia zajęć na dowolnej grupie „0” lub „0/I” u prowadzących kurs do dnia 17.07 !

 

ZAPRASZAMY