Yoga Friends
Aktualności

Procedury bezpieczeństwa w YogaFriends

NASZE PROCEDURY BEZPIECEŃSTWA = WASZE BEZPIECZEŃSTWO !


Drodzy jogini,
Ze względu na obecną sytuację oraz związane z nią zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Sportu , Światowej Organizacji Zdrowia oraz troskę o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, a także zdrowie i bezpieczeństwo naszych instruktorów i pracowników będziemy Was prosić przed zajęciami o podpisanie poniższego oświadczenia.


Jednocześnie chcieliśmy Was poinformować, że ze swej strony podjęliśmy różne dodatkowe środki ostrożności takie jak:


• Dezynfekcja powierzchni i wietrzenie pomieszczeń ( w tym toalet) między zajęciami
• wprowadzenie dwóch osobnych ciągów komunikacyjnych dla dodatkowego bezpieczeństwa
• udostępnienie pojemników z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściu w recepcji oraz przy wejściach do sal i toalet
• dezynfekowanie blatu recepcyjnego
• zainstalowalnie ekranu ochronnego z pleksi w recepcji oddzielającego klientów od pracowników recepcji
• stosowanie przez pracowników recepcji środków ochronnych podczas obsługiwania klientów
• zakaz korzystania ze wspólnych sprzętów takich jak koce , wałki czy maty-
UWAGA: należy przynieść ze sobą własną matę (oraz ewentualnie klocek i pasek jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli ktoś nie ma własnego klocka to w ostateczności będzie można go od nas wypożyczyć i będziemy te klocki dezynfekować) nauczyciele tak zaplanowali zajęcia , aby nie trzeba było korzystać z wałków
• ustalenie stałych miejsc na maty na podłodze przez znaczniki tak, aby znajdowały się w odpowiedniej bezpiecznej od siebie odległości
• prośba o płacenie wyłącznie odliczoną kwotą ( aby nie trzeba było wydawać reszty)
Mamy nadzieję, że dzięki tym wszystkim działaniom nasze wspólne praktykowanie jogi będzie nie tylko przyjemne i przyczyniające się do Waszego dobrostanu, ale również bezpieczne dla nas wszystkich :)

OŚWIADCZENIE


Oświadczam, że
1. Nie występują u mnie obecnie ani w ostatnich dwóch tygodniach objawy infekcji takie jak gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, katar, wysypka, niewyjaśnione bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe.


2. Nie miałem/am w ostatnich dwóch tygodniach kontaktu fizycznego lub na odległość mniejszą niż 2m z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19


3. Nie zamieszkuję z osobą zakażoną wirusem powodującym COVID-19


4. Ani ja , ani żadna z zamieszkujących ze mną osób nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)


5. Przed udziałem w zajęciach udzielę pracownikowi recepcji Yoga Friends informacji takich jak moje imię, nazwisko, email i numer telefonu po to, aby w razie wystąpienia sytuacji potencjalnie niebezpiecznej dla mojego zdrowia przedstawiciel Yoga Friends mógł się ze mną skontaktować.


6. Wyrażam zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury przez pracownika recepcji przed wejściem na każde zajęcia i zgadzam się z tym, że gdyby stwierdzono u mnie temperaturę powyżej 38 stopni nie będę mógł /mogła wziąć udziału w zajęciach ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników


7. Zgadzam się z tym, że gdyby podczas zajęć stwierdzono u mnie niepokojące objawy np. uporczywy kaszel lub trudności w oddychaniu nie będę mógł /mogła wziąć udziału w zajęciach ze względu na bezpieczeństwo innych uczestników


8. Utrzymam odległości przynajmniej 2 metrów pomiędzy osobami przebywającymi na terenie obiektu , również na korytarzu oraz w recepcji


9. Będę się stosować do zaleceń instruktora dotyczących miejsca, w którym mogę umieścić swoją matę podczas ćwiczeń


10. Podczas wchodzenia i wychodzenia z obiektu zachowam dwa osobne ciągi komunikacyjne: wchodzenie przez recepcję i wychodzenie przez szklane drzwi na końcu korytarza


11. Na zajęcia przyniosę własną matę (i ewentualnie pasek czy klocek)


12. Będę odkażać ręce udostępnionym przez organizatorów zajęć płynem odkażającym po wejściu do obiektu oraz przed wyjściem z niego a także przed i po każdym skorzystaniu z toalety a także po dotykaniu banknotów/kart kredytowych, klamek.


13. Zadaję sobie sprawę, że noszenie rękawiczek nie może zastępować mycia i dezynfekcji rąk.


14. Rozumiem, że w obecnej sytuacji nie ma możliwości korzystania z szatni i przyjdę na zajęcia od razu w odpowiednim stroju do ćwiczeń


15. Buty oraz ewentualną odzież wierzchnią zostawią w miejscu wskazanym przez recepcjonistkę lub instruktora przed salą.


16. Gdyby zdiagnozowano u mnie za pomocą testu obecność wirusa powodującego chorobę covid-19 i miałbym/miałabym podejrzenia, że mogłem /am nią zarazić jakiekolwiek osoby, z którymi spotkałem /am się podczas pobytu na terenie szkoły Yoga Friends , zobowiązuje się poinformować o tym niezwłocznie recepcję Yoga Friends wysyłając maila na adres: nauczycieleYF@gmail.com, aby umożliwić poinformowanie tych osób.